Neinvestiční
Komunitní život v Dolních Věstonicích
Oprava povrchu průchozí uličky 2023
Oprava místní komunikace v ulici V Zahradách
Oprava ulice Školní ve směru od školy k Husímu plácku - 2021

Dokončení opravy chodníků ulice Školní - jaro a léto 2021.


Oprava elektroinstalace v KD - 2019
Oprava farské uličky - 2020
Oprava kabin na hřišti - 2020
Oprava knihovny - 2019
Oprava kuchyně v KD Dolní Věstonice - 2020
Oprava toalet a čekárny na obecním úřadě - 2020
Oprava žlabu u pensionu Pod Pálavou směrem k mostu - 2020
Rekonstrukce vstupní haly kulturního domu - 2019
Úprava plochy před hřbitovem a před bytovým domem č.p.62 - 2020

Vytvoření parkovacího stání u hřbitova i u bytového domu č.p. 62


Výměna oken na základní škole - 2020
Chodníky, nájezdy a odstavná místa v obci Dolní Věstonice - 2020

Oprava a vybudování chodníků v obci Dolní Věstonice v roce 2020.
Nájezdy a odstavná místa v obci Dolní Věstonice v roce 2020.


Oprava a vybudování chodníků v obci Dolní Věstonice - 2019
Po stopách Moravianskej a Věstonickej Venuše
Veřejná zeleň v obci Dolní Věstonice
Oprava komunikace od pošty k zahradám
Oprava fasády objektu ZŠ
Podpora mezigeneračního soužití v obci Dolní Věstonice
Život v krajině pod Pálavou