Neinvestiční

Oprava komunikace od pošty k zahradám

V červnu 2018 byla opravena nákladem, ve výši 240.000,- Kč komunikace od pošty k zahradám v Dolních Věstonicích. Místo kamenitého povrchu byl položen asfaltový recyklát.


Oprava fasády objektu ZŠ


Podpora mezigeneračního soužití v obci Dolní Věstonice


Život v krajině pod Pálavou