Neinvestiční

Veřejná zeleň v obci Dolní Věstonice

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Smlouva č.: 051043/ORR

Celkové výdaje na projekt: 332.140 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 81.000 Kč

Stručný popis realizované akce:

Akce byla zaměřena na vytvoření jak prostranství veřejné zeleně, tak veřejného prostranství v bezprostředním okolí Základní školy v Dolních Věstonicích. Byly respektovány postupy, které přispěly k udržení vody v krajině. Veřejná zeleň: plochy o celkové rozloze 520 m2  byly  přetvořeny na místo, kde je možno vysadit keře a rostliny v celkovém počtu 314 kusů.  Veřejné prostranství: část prostoru, cca 200 m2 před budovou základní školy, byla přebudována na místa sloužící učitelům základní školy, eventuálně obyvatelům obce. Místa byla zpevněna vsakovací, resp. zatravňovací dlažbou, z důvodu zadržování vody v krajině. Prvek vybudování obslužných míst vnímáme jako důležitý krok pro sjednocení vizuálního stylu dané lokality, jako místa pro odpočinek.

Celkové vyhodnocení splnění účelu:

Finanční prostředky ze strany Jihomoravského kraje byly použity zcela v souladu s pravidly dotačního titulu ORR PRV DT7 2018. Účelem akce bylo vytvoření a obnova veřejné zeleně v obci Dolní Věstonice  a vytvoření odpočinkových míst s důrazem na reflektování potřeby zadržení vody v krajině. Stanovený účel akce byl splněn v plném rozsahu.