Úřední deska

Návrhy rozpočtových dokumentů Základní školy Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Obecně závazná vyhláška č. 05/2019

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 05/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 04/2019

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 04/2019, o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č. 03/2019

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 03/2019, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 02/2019

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Nařízení obce č. 1/2019

Nařízení obce Dolní Věstonice č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád


Oznámení záměru MŽP


Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Ve čtvrtek 12.12.2019 v 17:30


Ceník vodného na kalendářní rok 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Návrhy rozpočtových dokumentů - DSO Čistší střední Podyjí

Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022


Návrhy rozpočtových dokumentů - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022


Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/420, most e.č. 420-12

Stavba "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"
Termín: 16.11.2019 - 31.07.2020


Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/420 v obci Dolní Věstonice

Stavba "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"
Termín: 18.11.2019 - 13.12.2019


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti se stavbou "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-12"

Přechodná úprava provozu na silnici II/420, II/421, III/42117


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí