Úřední deska
Městský úřad Mikulov - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích obcí ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
Krajský soud v Brně - vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení
Záměr č. 4/2022

Nájem nebytových prostor sloužící jako občerstvení


Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje - povolení výjimky při použití závadných látek
Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2022
Leták - informace pro uprchlíky z Ukrajiny
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Zveřejnění oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Milovice u Mikulova, lokalita Tvrdé louky u Křivého jezera včetně výměny vlastnických vztahů do k.ú. Bulhary, Dolní Věstonice, Mikulov na Moravě, Pavlov u Dolních Věstonic, Sedlec u Mikulova


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství


Ceník stočného na kalendářní rok 2021

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Informační leták Covid-19 a chřipka
Desatero – jak se chovat pokud jsem COVID pozitivní
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí