Úřední deska

Zveřejnění volebního obvodu, potřebného počtu členů podpisů na peticích a počtu členů zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce


Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice


Oznámení o návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni dotčeným obcím a kraji

Ministerstvo životního prostředí


Zeměměřický úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice v období od 9.dubna do 15.prosince 2018


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí


Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres