Úřední deska

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 - 2023


Očkování proti COVID-19 pro seniory nad 80 let


Tříkrálová sbírka 2021

Jak bezpečně přispět na sbírkový účet Tříkrálovky


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti


Varování policie ČR - nákupy v online prostoru


Informační leták k dobrovolnému Ag testování - COVID 19


Záměr č. 10/2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1916/1 v k.ú. Dolní Věstonice


Informační leták Covid-19 a chřipka


Desatero – jak se chovat pokud jsem COVID pozitivní


Omezení rozsahu úředních hodin


Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Usnesení o zastavení řízení - změna povolení nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny


Zvěřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška


Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška


Závěr zjišťovacího řízení - MŽP - VDNM

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Oznámení záměru MŽP


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí