Úřední deska
Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025


záměr č. 5/2023

Záměr prodeje části pozemku par. č. 1848/1 v k. ú. Dolní Věstonice.


Záměr č. 4/2023

Záměr prodeje pozemku parc.č. 2397


Záměr č. 3/2023

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1977/25


Záměr č. 2/2023

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1921/1, parc. č. 1927/1 a parc.č. 1917/1


Záměr č. 1/2023

Záměr pronájmu části pozemku parc.č 1921/1


Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji pro volbu prezidenta republiky z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta České republiky


Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Volba prezidenta ČR


Počet a sídlo volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


EG.D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


DSO Čistší střední Podyjí: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024, 2025


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dolní Věstonice
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Informační leták Covid-19 a chřipka
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí