Úřední deska

Zápis do mateřské školy - Pavlov a Horní Věstonice


Organizace zápisu do 1.třídy ve školním roce 2020/21 na Základní školu Dolní Věstonice


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy o prodloužení kontrol na hranicích


Sdělení Úřadu práce pro žadatele o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči na 2.čtvrtletí roku 2020


Záměr č. 1/2020

Pronájem nebytového prostoru


Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod


Splatnost místních poplatků do 30.04.2020


Opatření Úřadu práce v karanténě


Omezení provozu na Městském úřadě v Mikulově


Omezení provozu na Obecním úřadě v Dolních Věstonicích


Usnesení vlády České republiky - nouzový stav

Vyhlášení nouzového stavu od 12.03.2020 14:00 hod na dobu 30 dnů


Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách


Informace a nařízení ohledně nového typu koronaviru COVID-19


Závěr zjišťovacího řízení - MŽP - VDNM

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Oznámení záměru MŽP


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí