Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení - změna povolení k nakládání s vodami na VD NM
Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2022
Žádost o součinnost ohledně poskytnutí informací o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav


Reakce k financování Základní školy Dolní Věstonice - odpověď vedení obce Pavlov
Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice
Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky
Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí