Úřední deska
DSO Mikulovsko: návrh SVR 2024-2026 a návrh rozpočtu 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024


DSO Čistší střední Podyjí: návrh SVR 2025-2026 a návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024


DSO Věstonice - likvidace odpadních vod: návrh SVR 2025-2026 a návrh rozpočtu 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024


Ceník stočného od 25.5.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Žádost o součinnost ohledně poskytnutí informací o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice
Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky
Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí