Úřední deska
Výsledky voleb v obci Dolní Věstonice - volby do Evropského parlamentu
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Návrh závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2023
Návrh závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2023
Návrh závěrečného účtu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2023
Ceník stočného od 01.01.2024 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice
Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022