Úřední deska
Návrh závěrečného účtu za rok 2020

DSO Čistší střední Podyjí


Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2020

DSO Mikulovsko


Návrh rozpočtového výhledu 2022 - 2024

DSO Mikulovsko


Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje


Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021
Ceník stočného na kalendářní rok 2021

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Informační leták k dobrovolnému Ag testování - COVID 19
Informační leták Covid-19 a chřipka
Desatero – jak se chovat pokud jsem COVID pozitivní
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí