Úřední deska

Ukončení MESOH roku (1.10.2018 . 30.9.2019)


Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/420, most e.č. 420-12

Stavba "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"
Termín: 16.11.2019 - 31.07.2020


Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/420 v obci Dolní Věstonice

Stavba "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"
Termín: 18.11.2019 - 13.12.2019


Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti se stavbou "II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-12"

Přechodná úprava provozu na silnici II/420, II/421, III/42117


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí