Úřední deska

Záměr č. 16/2018

Pronájem pozemku parc.č. 2397 v k.ú. Dolní Věstonice


Záměr č. 15/2018

Pronájem části pozemku parc.č. 178/1 v k.ú. Dolní Věstonice


Záměr č. 14/2018

pronájem nebo prodej části pozemku parc. č. 1917/1 v k.ú. Dolní Věstonice


Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ


Zeměměřický úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice v období od 9.dubna do 15.prosince 2018


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí


Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres