Úřední deska

Obecně závazná vyhláška 01/2019

o zajištění ochrany životního prostředí v obci Dolní Věstonice


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Veřejná vyhláška MŽP - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí