Úřední deska

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného


Pozvánka na ZO Dolní Věstonice dne 26.8.2019


Veřejná vyhláška MŽP - opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1


Ceník stočného na kalendářní rok 2019

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí