Úřední deska
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

pro akci Audiovizuální tvorba RebBull F1


Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Zápis do Mateřské školy Pavlov a Horní Věstonice
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2020
Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Český statistický úřad


Záměr č. 2/2021

Prodej pozemků za účelem výstavby "pobytového domu pro seniory"


Ceník stočného na kalendářní rok 2021

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Očkování proti COVID-19 pro seniory nad 80 let
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Informační leták k dobrovolnému Ag testování - COVID 19
Informační leták Covid-19 a chřipka
Desatero – jak se chovat pokud jsem COVID pozitivní
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Usnesení o zastavení řízení - změna povolení nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny
Zvěřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška


Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška


Závěr zjišťovacího řízení - MŽP - VDNM

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Oznámení záměru MŽP
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí