Úřední deska
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Daně z nemovitých věcí na rok 2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu


Aukční vyhláška č. UZSVM/BBV/2429/2024-BBVM k elektronické aukci s kaucí na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. Dolní Věstonice
Výzva o pomoc vyhledání majitele utečených ovcí

Myslivecký spolek Klentnice


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesta HC 01 včetně IP v k.ú. Dolní Věstonice"
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Evropského parlamentu


Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2023
Ceník stočného od 01.01.2024 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod
Ceník vodného na kalendářní rok 2024

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice
Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice
Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022