Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Ve čtvrtek 20.09.2018 v 17:30 hod.


Záměr č. 12/2018

Na prodej pozemku v k.ú. Dolní Věstonice


Záměr č. 11/2018

Na prodej pozemků v k.ú. Dolní Věstonice


Záměr č. 10/2018

Na pronájem části pozemku


Záměr č. 9/2018

Na prodej pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Dolní Věstonice


Nařízení Města Mikulov č. 3/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do zastupitelstva obce


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstva obce


Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dolní Věstonice"

Veřejná vyhláška


Zveřejnění volebního obvodu, potřebného počtu členů podpisů na peticích a počtu členů zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce


Zeměměřický úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice v období od 9.dubna do 15.prosince 2018


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí


Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres