Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov

Opatření obecné povahy


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 20.09.2021 v 17:00 hodin


Špaček obecný - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - usmrcování
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Ceník stočného na kalendářní rok 2021

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Varování policie ČR - nákupy v online prostoru
Informační leták k dobrovolnému Ag testování - COVID 19
Informační leták Covid-19 a chřipka
Desatero – jak se chovat pokud jsem COVID pozitivní
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí