Úřední deska

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice

Oznámení

Obec Dolní Věstonice oznamuje, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění těchto dokumentů:

  • Schválené rozpočtové provizorium
  • Schválený střednědobý výhled rozpočtu
  • Schválený rozpočet na daný rok
  • Schválená rozpočtová opatření v daném roce
  • Schválený závěrečný účet za předcházející rok

Dokumenty jsou a budou zveřejněny v elektronické podobě na odkazu:

https://www.obecdolnivestonice.cz/urad/uredni-deska/obec-dolni-vestonice/

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dolní Věstonice v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.