Archiv rok 2021

Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Ve středu 15.12.2021 v 16:30 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-vh-dso-15122021.pdf 211.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 15.12.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-15122021.pdf 334.8 Kb

Záměr č. 4/2021

Záměr prodeje pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2021.pdf 182.9 Kb

Záměr č. 5/2021

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 178/1 v k.ú. Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2021.pdf 180.1 Kb

Ceník vodného na kalendářní rok 2022

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-972631614-0-cenik-vodneho-na-rok-2022-1-.pdf 33.7 Kb

DSO Čistší střední Podyjí - návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-csp-rok-2022.pdf 549 Kb
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2023-2024-dso-csp-mikulov.pdf 121.3 Kb

DSO Věstonice likvidace odpadních vod - návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2022-dso-vestonice.pdf 354.8 Kb
navrh-svr-2023-2024-dso-vestonice.pdf 199.9 Kb

Základní škola Dolní Věstonice - návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-zs-dv-2022.pdf 410.5 Kb
navrh-svr-zs-dv-2023-2024.pdf 299.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 22.11.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-22112021.pdf 287.2 Kb

Oznámení o veřejném projednání "Změna č. 2 Územního plánu Dolní Věstonice"

Veřejná vyhláška - Městský úřad Mikulov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejne-projednani-zmena-c.-2-up.pdf 597.4 Kb

Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Milovice u Mikulova, lokalita Tvrdé louky u Křivého jezera

Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Milovice u Mikulova, lokalita Tvrdé louky u Křivého jezera včetně výměny vlastnických vztahů do k.ú. Bulhary, Dolní Věstonice, Mikulov na Moravě, Pavlov u Dolních Věstonice, Sedlec u Mikulova - pozvánka na úvodní jednání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-951514840-2-oznameni-spu-353959-2021-tr.pdf 265.3 Kb

Opatření obecné povahy 113/2021, kterým se omezuje plavební provoz z důvodů rybářských závodů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-949410040-0-stejnopis-1.pdf 516.9 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb - 8. a 9. října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doba-a-misto-konani-voleb.pdf 256.2 Kb

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov

Opatření obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-947662975-2-2021-39605.pdf 267.8 Kb
priloha-947662975-1-18115-2021priloha-schemata-pro-oznacovani-pracovist-sus-jmk-verze-01-2020-uprava-06-2021.pdf 187.2 Kb
priloha-947662975-0-18115-2021schemata-pro-oznacovani-pracovist-sus-jmk-verze-01-2020-uprava-06-2021.pdf 3749.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 20.09.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-20092021.pdf 193.5 Kb

Špaček obecný - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - usmrcování

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-942566121-1-vyhlaseniskutecnostiprouplatneniodchylnehopostupuspacek2021.pdf 261.9 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-volebni-okrsek.pdf 207 Kb

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-ovk.pdf 201.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 28.06.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zo-28062021.pdf 174.7 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

DSO Čistší střední Podyjí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2020-dso-csp-mikulov.pdf 4545.3 Kb

Návrh rozpočtového výhledu 2022 - 2024

DSO Mikulovsko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctovy-vyhled-2022-2024-navrh-ke-zverejneni-final.pdf 116.1 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2020

DSO Mikulovsko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0-oznameni-o-zverejneni-zu-dso-mikulovsko-2020-final.pdf 337.2 Kb
a-2020-zaverecny-ucet-dso-mikulovsko-2020-polozky-navrh-final.pdf 145.7 Kb
b-komentar-k-hospodareni-dsomikulovsko-2020-final.pdf 80.4 Kb
c-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2020.pdf 872.2 Kb
d-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-2-12-2020.pdf 280.5 Kb

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-911783975-0-prechodne-dz-sus-pavlov-dolni-vestonice-i-2021.pdf 694.3 Kb
priloha-911783975-1-2020-45067.pdf 277.6 Kb

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-912509132-0-mze-33053-2021-15121.pdf 382.7 Kb
priloha-912509132-1-01-navrh-oop-npp-labe.pdf 284.6 Kb
priloha-912509132-3-03-navrh-oop-npp-odry.pdf 284.3 Kb
priloha-912509132-2-02-navrh-oop-npp-dunaje.pdf 284.2 Kb
priloha-912509132-4-04-seznam-obci-dle-oblasti-povodi.pdf 827.5 Kb

Rozhodnutí (č.j. SR/0027/US/2021-3) ve věci žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

AOPK ČR Praha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-909096759-1-priloha1-rozhodnuti-uhul-fin.002.pdf 1486.4 Kb

Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko

Závazné stanovisko EIA k záměru "Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-904206151-0-mzp-stanovisko-eia-vd-nove-mlyny.pdf 595.1 Kb

Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

V pondělí 24.05.2021 v 16:30 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-vh-24052021.pdf 164.9 Kb

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 24.05.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-24052021.pdf 398.5 Kb

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porovnani-polozek-stocneho-2020.pdf 717.3 Kb

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.pdf 158.5 Kb

Záměr č. 3/2021

Nájem nebytových prostor sloužících jako občerstvení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2021.pdf 258.4 Kb

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-898589323-0-00705400-dne-0515-2101762984.pdf 67.3 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zu-2020-navrh.pdf 505 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf 202.5 Kb
12-2020-priloha.pdf 136.1 Kb
12-2020-rozvaha.pdf 161 Kb
12-2020-vykaz-plneni-rozpoctu.pdf 265.2 Kb
12-2020-vzz.pdf 115 Kb
inventarizacni-zprava-2020259395853.pdf 56.3 Kb

Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

pro akci Audiovizuální tvorba RebBull F1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-896419042-0-21-3754.pdf 148.6 Kb
priloha-896419042-1-pup-ii-420-formule-f1.pdf 180.2 Kb

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-mikulovsko-2021-komplet-zverejneni-obce.pdf 299 Kb

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-890640229-0-verejna-vyhlaska-zahajeni-rizeni-o-vyjimce-uhul-final.pdf 2093.4 Kb

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020.pdf 1204 Kb
zprava-prezkoumani-hospodareni-2020.pdf 1506.3 Kb
fin-2-12m-2020.pdf 4199.9 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-2020.pdf 605.6 Kb
rozvaha-2020.pdf 468 Kb
priloha-2020.pdf 4314.1 Kb
priloha-ucetni-zaverky-2020.pdf 682.3 Kb
plneni-prijmu-a-vydaju-dle-paragrafu-2020.pdf 369.5 Kb
rozpoctove-hospodareni-dle-trid-2020.pdf 380.3 Kb
komentar-dotace-uver-2020.pdf 1082.7 Kb
inventarizacni-zprava-2020.pdf 338.2 Kb
ucetni-vykazy-zs-2020.pdf 4776.4 Kb

Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Český statistický úřad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sldb-oznameni-obce-00283134.pdf 468.2 Kb

Záměr č. 2/2021

Prodej pozemků za účelem výstavby "pobytového domu pro seniory"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2021.doc 33.8 Kb
smlouva-o-vystavbe-dolni-vestonice-final-dlzm-pro-seniory.pdf Záměr č. 2/2021 351.9 Kb

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny

Pozvánka na veřejné projednání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-871099251-0-pozvanka-na-vp-vd-nm.pdf 192.8 Kb

Záměr č. 1/2021

Záměr navýšení ceny pronájmu rybářských míst na pozemku parc.č. 663/2 v k.ú. Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2021.pdf 176.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Středa 10.02.2021 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-10022021.pdf 278.6 Kb

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 - 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-na-rok-2021492376065.pdf 939 Kb
navrh-rozpoctu-na-rok-2021-zu210112525.pdf 366.7 Kb
navrh-svr-2022-2023833038232.pdf 302.6 Kb

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-pracovni-povinnosti-studenti-05.01.2021.pdf 387.3 Kb

Záměr č. 10/2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1916/1 v k.ú. Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-10-2020.pdf 233.6 Kb

Usnesení o zastavení řízení - změna povolení nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-785758703-0-jmk-64847-2020-bou-usnes.pdf 145.7 Kb