Archiv rok 2023

Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu u zvláště chráněného živočich bobra evropského

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1288651061-1-opatreni-obecne-povahy.pdf 181.7 Kb

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Základní škola Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-zs-dv-na-rok-2024518349045.pdf 248 Kb
navrh-svr-zs-dv-na-roky-2025-2026635425730.pdf 236.2 Kb

Oznámení o zahájení řízení - aplikace herbicidu Roundup Biaktiv v blízkosti vodních toků

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1281878279-0-jmk-176218-2023-ozp-moi.pdf 208.9 Kb

Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

V pondělí 11.12.2023 v 16:30 hodin v zasedací Obecního úřadu Horní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-vh-dso-11122023.pdf 154.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 11.12.2023 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-11122023.pdf 222.2 Kb

DSO Čistší střední Podyjí: návrh SVR 2025-2026 a návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2025-2026-dso-csp-mikulov.pdf 120.5 Kb
navrh-rozpoctu-dso-csp-rok-2024.pdf 55.6 Kb

DSO Mikulovsko: návrh SVR 2024-2026 a návrh rozpočtu 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zverejneni-strednedoby-vyhled-rozpoctu-dso-mikulovsko-2024-2026-navrh-final.pdf 152.9 Kb
zverejneni-rozpocet-dso-mikulovsko-2024-navrh-komplet-final.pdf 315.8 Kb

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod: návrh SVR 2025-2026 a návrh rozpočtu 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-svr-2025-2026.pdf 180 Kb
navrh-rozpoctu-2024498233405.pdf 75.3 Kb

Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky zvlášť chráněného živočicha bobra evropského

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1263009094-1-2navrh-opatreni-obecne-povahy-1-.pdf 227.7 Kb

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení pro stavbu nazvanou "Pod Pálavou - příjezdová komunikace, KÚ Dolní Věstonice"

Veřejná vyhláška - Městský úřad Mikulov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1260434313-1-2023-28475.pdf 499.1 Kb
priloha-1260434313-0-dolni-vestonice-pod-palavou-prijezdova-komunikace-situace-c3.pdf 2039.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 30.10.2023 v 16:30

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-30102023.pdf 155.8 Kb

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání rozhodnutí o schválení JPÚ

Státní pozemkový úřad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1258230925-2-vyhlaska-rozhodnuti-i.pdf 252.4 Kb
priloha-1258230925-3-r1-ucastnici.pdf 419.5 Kb

Rozhodnutí ministra zemědělství o rozkladu ve věci námitky podjatosti ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje v řízení o schválení změny povolení k nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1256827716-0-mze-55303-2023-11155.pdf 2894.2 Kb

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Milovice u Mikulova, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

Zveřejnění zápisu ze závěrečného jednání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1253116981-2-zj-milovice-ud.pdf 225.5 Kb

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti s realizací sportovní akce "cyklistické závody PRIMA CUP - Mikulov" v sobotu 07.10.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1249654428-1-2023-41821.pdf 281.2 Kb
priloha-1249654428-0-pup-prima-cup-2023-2-.pdf 2809.3 Kb

ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí

Elektronická aukce s kaucí na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1248823183-1-aukcni-vyhlaska-5.-kolo.pdf 4125.5 Kb
priloha-1248823183-3-inzerat-dolni-vestonice.pdf 535.9 Kb
priloha-1248823183-2-fotodokumentace.jpg 5038 Kb
priloha-1248823183-4-ortofotomapa.jpg 204.5 Kb

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1248311212-1-2023-42037.pdf 258 Kb
priloha-1248311212-0-prechodne-dz-znakom-horni-vestonice-lokalita-za-kovarnou-komunikace-a-kanalizace-etapa-3.pdf 1578.7 Kb

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vlk obecný

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1245898455-0-22092023-navrh-oop-fin.pdf 901.3 Kb

Opatření obecné povahy 148/2023, kterým se omezuje plavební provoz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1244310619-0-stejnopis-1.pdf 516.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 13.09.2023 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-13092023.pdf 153 Kb

Špaček obecný - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - usmrcování

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1238123150-1-vyhlaseniskutecnostiprouplatneniodchylnehopostupuspacek2023.pdf 249.5 Kb

Veřejná vyhláška - oznámení o podaných odvoláních - ve věci změny povolení k nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny střední nádrž

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1236844985-0-jmk-129363-2023-ozn.pdf 169.1 Kb

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2024 - 2034

Ministerstvo životního prostředí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1234154526-0-oznameni-o-seznameni-se-s-planem-pece-npp-kalendar-veku-1-.pdf 167.6 Kb

Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1234047435-1-23-127783-a3-zur-jmk-zadost-priloha-verejna-vyhlaska.pdf 707 Kb

MěÚ Mikulov - O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení

pro stavbu nazvanou „Pod Pálavou - příjezdová komunikace, KÚ Dolní Věstonice"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-prijezdova-komunikace-dolni-vestonice.pdf 222.4 Kb

Vyrozumění o podaném rozkladu spolku Voda z Tetčic, z.s.

Ministerstvo zemědělství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1222480655-0-mze-45641-2023-15111.pdf 475.5 Kb
priloha-1222480655-1-rozdelovnik.pdf 137.8 Kb
priloha-1222480655-2-rozklad-voda-z-tetcic-podjatost-vnnm.pdf 212.2 Kb

Aukční vyhláška č. UZSVM/BBV/5528/2023-BBVM

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1214974180-1-aukcni-vyhlaska.pdf 4063.5 Kb
priloha-1214974180-2-fotodokumentace.jpg 5038 Kb
priloha-1214974180-4-ortofotomapa.jpg 202 Kb
priloha-1214974180-3-inzerat-na-uredni-desku.pdf 535.6 Kb

Rozhodnutí - změna povolení k nakládání s vodami - VD Nové Mlýny, střední nádrž a dolní nádrž

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1214348351-0-jmk-106037-2023-ozp-bou-roz.pdf 611.2 Kb
priloha-1214348351-1-nove-mlyny-pozemky-dolni.pdf 192.9 Kb
priloha-1214348351-2-nove-mlyny-pozemky-stredni.pdf 143.3 Kb

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1213876469-0-jmk-105613-2023.pdf 211.5 Kb
priloha-1213876469-1-priloha-c.-1-k-jmk-105613-2023-1-.pdf 42.6 Kb

Pozvánka na závěrečné jednání - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Milovice, Tvrdé Louky vč. směn do dalších k.ú. (Bulhary, Dolní Věstonice, Mikulov, Pavlov a Sedlec)

Státní pozemkový úřad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1208817817-2-pozvanka-zj.pdf 254.3 Kb

Usnesení - námitka podjatosti KÚ JMK - změna povolení nakládání s vodami VN Nové Mlýny

Ministerstvo zemědělství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1206766944-0-mze-37369-2023-15111.pdf 462.7 Kb
priloha-1206766944-1-rozdelovnik.pdf 141.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 28.06.2023 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-28062023.pdf 148.5 Kb

Ceník stočného od 25.5.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-stocneho-2023-25.5.2023.pdf 104.2 Kb

Návrh závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zverejneni-navrh-zav-uctu-zprava-o-prezkoumani-hospodareni-dso-mikulovsko-2022-komplet-final.pdf 5649.4 Kb

Veřejná vyhláška - oznámení - změna povolení k nakládání s vodami na VD NM

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1196080608-0-jmk-79986-2023-ozp-bou-sezn-1-.pdf 296 Kb
priloha-1196080608-1-nove-mlyny-pozemky-dolni-1-.pdf 192.9 Kb
priloha-1196080608-2-nove-mlyny-pozemky-stredni-1-.pdf 143.3 Kb

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zu-dso-csp-2022.pdf 3500.9 Kb

Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Ve středu 24.05.2023 v 16:30 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-vh-dso-24052023.pdf 155.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 24.05.2023 v 17:00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-24052023263022608.pdf 294.4 Kb

VaK Břeclav - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2022-porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne-vak-breclav.pdf 153 Kb

ÚZSVM - oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí

Aukční vyhláška č. UZSVM/BBV/3027/2023-BBVM

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aukcni-vyhlaska786784130.pdf 4088.7 Kb
priloha-1182439974-3-inzerat-dolni-vestonice.pdf 532.3 Kb
priloha-1182439974-4-ortofotomapa.jpg 202 Kb
priloha-1182439974-2-fotodokumentace-02.jpg 5038 Kb

Oznámení zahájení správního řízení - schválení změny povolení k nakládání s vodami na VD Nové Mlýny

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1177825300-0-jmk-59777-2023-ozp-bou-ozn.pdf 308.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 12.04.2023 v 16:15 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-12042023.pdf 225.6 Kb

Usnesení - prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí - KÚ JMK VN Nové Mlýny

Ministerstvo zemědělství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1169543533-0-mze-19610-2023-15111.pdf 444.5 Kb

DSO Mikulovsko - návrh rozpočtu na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-mikulovsko-2023-komplet-zverejneni.pdf 319.7 Kb

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-obec-2022.pdf 264.9 Kb
1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022.pdf 1316 Kb
2-fin-2-12-2022.pdf 243.1 Kb
3-vykaz-zisku-a-ztraty-2022.pdf 71.3 Kb
4-rozvaha-2022.pdf 90.5 Kb
5-priloha-2022.pdf 88.1 Kb
6-priloha-ucetni-zaverky-2022.pdf 525.5 Kb
7-plneni-rozpoctu-zavazne-ukazatele-2022.pdf 80 Kb
8-plneni-rozpoctu-dle-trid-2022.pdf 80.6 Kb
9-prehledu-uveru-2022.pdf 46 Kb
10-tabulky-dotace-2022.pdf 415.3 Kb
11-majetek-2022.pdf 50.6 Kb
12-inventarizacni-zprava-2022.pdf 277.2 Kb
13-ucetni-vykazy-zs-2022.pdf 867.1 Kb
14-inventarizacni-zprava-zs-2022.pdf 394.9 Kb

Město Mikulov - Stanovení PUP OOP: Žádost o vydání stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř. JMK

Označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby, oprav, úprav komunikací a dopravního značení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1153077371-1-2023-8600.pdf 293.1 Kb
priloha-1153077371-0-priloha-schema-13s.pdf 4571.2 Kb

ÚZSVM - Aukční vyhláška č. UZSVM/BBV/806/2023-BBVM

Elektronická aukce na pozemek parc.č. 368/1 v k.ú. Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aukcni-vyhlaska841638416.pdf 6545.7 Kb
priloha-1144646303-1-fotodokumentace-02-1-.jpg 5038 Kb
priloha-1144646303-2-ortofotomapa.jpg 204.5 Kb

Oznámení zahájení správního řízení - změna povolení k nakládání s vodami na VD Nové Mlýny střední

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1141935801-0-jmk-22847-2023-ozp-bou-ozn.pdf 306.2 Kb
priloha-1141935801-3-nove-mlyny-pozemky-stredni.pdf 157.2 Kb
priloha-1141935801-2-nove-mlyny-pozemky-dolni.pdf 255.2 Kb
priloha-1141935801-1-zadost-nakladani-1-.pdf 3454.8 Kb

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-dso-2022-navrh.pdf 208 Kb
dso-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022.pdf 215.3 Kb
vykaz-plneni-rozpoctu-12-2022-fin-2-12m.pdf 137.5 Kb
rozvaha-12-2022.pdf 90 Kb
vzz-12-2022.pdf 70.7 Kb
priloha-12-2022.pdf 84.5 Kb
dso-inventarizacni-zprava-2022.pdf 130.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 8. února 2023 v 16:15 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-08022023.pdf 270.1 Kb

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2023-obec-dv.pdf 914.7 Kb
navrh-svr-2024-2025-obec-dv.pdf 235 Kb

Záměr č. 1/2023

Záměr pronájmu části pozemku parc.č 1921/1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2023.pdf 142 Kb

Záměr č. 2/2023

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1921/1, parc. č. 1927/1 a parc.č. 1917/1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2023.pdf 184 Kb

Záměr č. 3/2023

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1977/25

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2023.pdf 575.1 Kb

Záměr č. 4/2023

Záměr prodeje pozemku parc.č. 2397

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2023.pdf 144.8 Kb

záměr č. 5/2023

Záměr prodeje části pozemku par. č. 1848/1 v k. ú. Dolní Věstonice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2023.pdf 643.8 Kb

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 - Volby (mvcr.cz)

 

 


Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zverejneni-tel-cisla-pro-nahlaseni-zvl-prenosne-schranky.docx 26.3 Kb

Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji pro volbu prezidenta republiky z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volebni-stanoviste-gps-prehled.docx 1898.5 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-prez.pdf 235.2 Kb

Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-stocneho-2023.pdf 154.7 Kb

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Volba prezidenta ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svolani-1.zasedani-ovk465789265.pdf 243.6 Kb

Počet a sídlo volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pocet-a-sidlo-volebnich-okrsku986800499.pdf 178 Kb

EG.D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1102414945-1-c-usersv1888documentsbezproudihromadne-odesilani-komuniaceorezy20221103upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny.pdf 54.1 Kb
priloha-1102550541-4-c-usersv1888documentsbezproudihromadne-odesilani-komuniaceorezy20221103zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 21.4 Kb

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pocet-clenu-ovk.pdf 202.6 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání "Změna č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1234663386-0-2022-47065.pdf 318 Kb