Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Telefon: 602 800 466

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Blanka Langrová
Telefon: 725 540 788

Jméno: Bc. Aleš Fabiánek
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Kamil Malíšek
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Ing. Jaromír Sasínek
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Danuše Svobodová
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: MVDr. Erika Svobodová
Funkce: předseda výboru pro místní rozvoj


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Struktura úřadu

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. 

starostka                                       ou.dolnivestonice@iol.cz
 
Ing. Blanka Langrová
místostarostka                              ou.dolnivestonice@iol.cz
 
 
Klára Jablonická
účetní a matrikářka                       matrika.vestonice@centrum.cz
 
 

 

Finanční výbor
  • Danuše Svobodová - předsedkyně
  • Ing. Jaromír Sasínek - člen
  • Miroslava Samsonová - člen

  

Kontrolní výbor
  • Bc. Aleš Fabiánek - předseda
  • Kamil Malíšek - člen
  • JUDr. Hana Krákora - člen
 
 Výbor pro místní rozvoj
  • MVDr. Erika Svobodová - předsedkyně
  • Antonín Valenta - člen
  • František Rous - člen