Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.09.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 19.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 19.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Telefon: 602 800 466

Pozice: místostarosta
Jméno: Kamil Malíšek

Jméno: Ing. Lenka Halmová
Funkce: předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Pavlína Novosádová
Funkce: členka kontrolního výboru

Jméno: Miroslava Samsonová
Funkce: členka finančního výboru

Jméno: Vanda Sklenářová
Funkce: předsedkyně finančního výboru

Jméno: Antonín Valenta
Funkce: člen kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Struktura úřadu

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. 

starostka neuvolněná                    ou.dolnivestonice@iol.cz
 
Kamil Malíšek
místostarosta neuvolněný             ou.dolnivestonice@iol.cz
 
Klára Jablonická
účetní a matrikářka                       matrika.vestonice@centrum.cz
 
Finanční výbor:
Vanda Sklenářová (předsedkyně)
Miroslava Samsonová
Mgr. Jitka Ficová
  
Kontrolní výbor:
Ing. Lenka Halmová (předsedkyně)
Antonín Valenta
Pavlína Novosádová