Investiční
Náves - oprava a rekonstrukce

Vybudování kašny
Oprava celkového vzhledu návsi. Oprava chodníků a parkovacího stání.
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovení kašny. Výběrové řízení končí 12.05.2021


Multifunkční workoutové hřiště 2020

Vybudování nového multifunkčního hřiše


Vybudování nového chodníku 2020

Stavba: II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012


Vybudování nových zastávek - 2020

Nové zastávky na návsi


Inženýrské sítě v lokalitě U bytových domů - plynovod, kanalizace, vodovod
Sanace svahů v Dolních Věstonicích
Obnova mlatové cesty
Rekonstrukce cesty po živelní pohromě 2014
Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci Dolní Věstonice
Rekonstrukce a vestavba budovy Základní školy Dolní Věstonice se zajištěním bezbariérovosti