Investiční

Inženýrské sítě v lokalitě U bytových domů - plynovod, kanalizace, vodovod

Veřejná zakázka malého rozsahu


Návrh na úpravu návsi

Zde si můžete prohlédnout návrh na přeměnu návsi v Dolních Věstonicích. Budeme rádi za Vaše názory, nápady a věcné připomínky.


Sanace svahů v Dolních Věstonicích


Obnova mlatové cesty


Rekonstrukce cesty po živelní pohromě 2014


Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci Dolní Věstonice


Rekonstrukce a vestavba budovy Základní školy Dolní Věstonice se zajištěním bezbariérovosti