Dolní Věstonice - LBC Vysoká zahrada

Lokální biocentrum Vysoká zahrada

Název projektu: Dolní Věstonice - LBC Vysoká zahrada

Název prioritní osy: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Číslo projektu: 27175401

Datum zahájení realizace projektu: 26.12.2014

Termín ukončení realizace projektu: 30.04.2015

Termín předložení podkladů ZVA: 19.11.2015

Dotace ERDF/FS (95%) = 636.120 Kč

Dotace SFŽP/SR (5%) = 33.480 Kč