Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Dotace na akci "Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizační sítě"

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj (2016)

„Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizační sítě“

Smlouva č.: 036745/16/OŽP

Celkové výdaje: 698.209,50 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 100.000 Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků plynoucích z čerpaného úvěru na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě.

 

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj (2017)

„Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizace“

Smlouva č.: 043792/17/ORR

Celkové výdaje: 678.961,98 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 100.000 Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků plynoucích z čerpaného úvěru na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

protože došlo k porušení zákazu vypouštění současných jímek do kanalizace, důrazně opět upozorňujeme občany, že je

zakázáno vypouštět do kanalizace obsah jímek a septiků!!!

S každým, kdo poruší tento zákaz, bude vedeno správní řízení o neoprávněném vypouštění odpadních vod do kanalizace.

pokud dojde ke kolapsu ČOV, bude ze strany dso věstonice vymáhána náhrada škody spojená s vyvezením celého obsahu sběrného bazénu na čov do mikulova a znovuosazení potřebnými bakteriemi.


Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami

Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
havarijni-plan-1-640429680.doc 92.2 Kb
havarijni-plan-2-.pdf 90.8 Kb
havarijni-plan-3-.pdf 487.1 Kb
havarijni-plan-4-.pdf 568.7 Kb

Kanalizační řád

Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b.1.situace-sirsich-vztahu-kr.pdf 1728.4 Kb
c.0.prilohy.doc 37.9 Kb
c.1.-1.1-stavebni-povoleni.pdf 841.8 Kb
c.1.-1.2-zmena-stavby.pdf 13395.9 Kb
kanalizacni-rad-1-.doc 198.1 Kb
kanalizacni-rad-2-232721007.doc 365.6 Kb

Kontakty k vytyčení sítí u domovních kanalizačních přípojek

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit následující inženýrské sítě:

 1. Vodovod
 2. Plyn
 3. Elektřinu
 4. Telefon

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

 • Vytyčení vodovodu pan Jandora (středisko Břeclav) tel.č. 603 535 049
 • Kontrola před záhozem pan Švanda (středisko Mikulov) tel.č. 736 624 351

RWE

 • Žádost o vytyčení musí být podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením
 • Žádost lze podat elektronicky online na webové stránce  www.rwe-ds.cz
 • Žádost lze také stáhnout z naší webové stránky (dole pod textem) nebo vyzvednout na obecním úřadě, vypsat a poslat poštou na adresu:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02   Brno

 • Poté Vás kontaktují technici RWE

E.ON

 • Vytyčení kabelů VN,NN zajistí pan Libor Škrobáček 545 144 244

e-mail: libor.skrobacek@eon.cz

O2  Czech Republic .a.s. – středisko Morava jih

 • Pan Švrček (pondělí  až pátek od 7.00 do 15.00 hodin) tel.č. 541 131 268 nebo 602 786 471

Vyjádření výše uvedených společností ke kanalizačním přípojkám jsou vyvěšeny na webové stránce obce:

www.obecdolnivestonice.cz/výstavba kanalizace a čistírna odpadních vod/vyjádření dotčených orgánů a organizací ke kanalizačním přípojkám v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-vytyceni-pz-rwe.doc 199.7 Kb

Vyjádření dotčených orgánů a organizací ke kanalizačním přípojkám v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
e-on-dv.pdf 2415.1 Kb
rwe-stanovisko0000005001093442.pdf 419.4 Kb
vak.breclav.pdf 961.1 Kb
su-silnic-jmk-20150421064945069.pdf 171.8 Kb
dso-vestonice.pdf 311.9 Kb
obec-dv.pdf 280.5 Kb
a3-1-0565315-15.pdf 628.3 Kb
a3-1-0565315-15-1.pdf 634.5 Kb
a3-1-0565315-15-2.pdf 1327.5 Kb
a3-1-0565315-15-3.pdf 964.7 Kb
a3-1-0565315-15-4.pdf 1045.8 Kb
a3-1-0565315-15-5.pdf 684.4 Kb
a3-1-0565315-15-6.pdf 683.3 Kb
a3-1-0565315-15-7.pdf 1047.2 Kb
a3-1-0565315-15-8.pdf 1091.2 Kb
a3-1-0565315-15-9.pdf 685.2 Kb
a3-1-0565315-15-10.pdf 899.1 Kb
a3-1-0565315-15-11.pdf 750.6 Kb
preh-a2-1-0565315-15.pdf 364.7 Kb
preh-a2-1-0565315-15-1.pdf 439.9 Kb
vyjadreni-o-existenci-pvks-565315-15-.pdf 266.7 Kb

Situační výkresy a dokumentace ke kanalizačním přípojkám

Případné dotazy k přípojkám Vám sdělí

Bc. Jan Došek, tel: 530 504 824, e-mail: dosekjn@gmail.com    (firma VH Atelier, spol. s r.o. Brno)

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.hlavni-stitek.pdf 46.1 Kb
2.seznam-priloh.pdf 30 Kb
a.technicka-zprava.pdf 124 Kb
b.sit.kat.nemovistosti-c.1.pdf 411.7 Kb
c.sit.kat.nemovistosti-c.2.pdf 920 Kb
d.situace-stavby-c.1.pdf 290.4 Kb
e.situace-stavby-c.2.pdf 1364.6 Kb
f.situace-stavby-c.3.pdf 261 Kb
g.situace-stavby-c.4.pdf 511.1 Kb
h.vzor.ulozeni-potrubi.pdf 62.3 Kb
i.vzorova-revizni-kanalizacni-sachta-model.pdf 86.9 Kb
j.schema-ulozeni-kanalizacnich-pripojek-model.pdf 73 Kb
k.seznam-vlastniku-prip-nem.pdf 115.4 Kb

Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 1. etapa

Technická zpráva a situace stavby kanalizace v obci Dolní Věstonice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
A_D.2.1.01.TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 274.2 Kb
A_D.2.1.02.SITUACE STAVBY.pdf 1702.6 Kb
A_D.2.1.03.SITUACE STAVBY.pdf 1042.6 Kb
A_D.2.1.18.ODBOCENI PRIPOJEK.pdf 504 Kb
A_D.2.1.19.SCHEMA KAN PRIPOJEK.pdf 103.7 Kb
A_D.2.1.20.ULOZENI POTRUBI KAN PRIPOJEK.pdf 73.5 Kb

Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 2. etapa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
D.2.1.01.B. TZ.pdf 277.7 Kb
D.2.1.02.B. SITUACE Č.1 (C.2.).pdf 1231.2 Kb
D.2.1.03.B. SITUACE Č.2 (C.3.).pdf 1462.2 Kb
D.2.1.04.B. SITUACE Č.4 (C.5.).pdf 912.5 Kb

Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 3. etapa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 368.9 Kb
C.2.SITUACE STAVBY Č.1.pdf 1255.3 Kb
C.3.SITUACE STAVBY Č.2.pdf 1470.5 Kb
C.4.SITUACE STAVBY Č.3.pdf 979.6 Kb