Výstavba nové ulice Polní

Výstavba nové ulice u hřiště - Polní

V roce 2021 se řeší projektové práce na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Jde o novou ulici (Polní), která se vybuduje na parcelách číslo 1977/24 až 1977/37, 1982/1,1982/2. Vytvořených na základě geometrického plánu číslo 704-37/2020 ze dne 05.05.2020.