Regenerace areálu bývalého JZD - brownfield

Smlouvy o dílo - regenerace areálu bývalého JZD - brownfield

Smlouva - TDI
Amlouva - Projektová dokumentace
Smlouva - Zemní práce
Smlouva - Stavební práce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
machovcova.pdf 3443.1 Kb
prikazni-smlouva-j.koskova.pdf 1431.9 Kb
smlouva-l.valisova-td.pdf 1137.8 Kb
smlouva-o-dilo-m.kubica.pdf 9109.3 Kb
sod-bellato-group.pdf 8359.9 Kb

Regenerace areálu bývalého JZD

Název projektu:  Regenerace areálu bývalého JZD

Název programu: Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů-122D21

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Číslo projektu: 04492/19/CI

Celkové výdaje na projekt: 10 747 822 Kč

Výše dotace z rozpočtu: 10 210 430 Kč

Investiční záměr

Obec Dolní Věstonice je vzdálena od Mikulova cca 15 km, od Brna cca 41 km. Lokalita pro projekt se nachází cca 4 km od silnice I.třídy 52, která vede z Brna do Mikulova a dále se napojuje na hlavní tah na Vídeň. Vzhledem k lokalitě Projektu na okraji intravilánu obce je vhodné plochy využít pro podnikatelské subjekty z oblasti dopravy a skladování. Silnice I.třídy 52 se má v blízké budoucnosti napojit jako dálnice na rakouskou stranu, na dálnici E 461. Oblast bude tak velmi lukrativní pro výše uvedenou podnikatelskou činnost. V obci Dolní Věstonice a ostatních přilehlých obcích působí drobní podnikatelé, kteří již v současnosti poptávají prostory např na výstabu výrobních hal, těmto subjektům je možno tedy po regeneraci brouwnfieldu nabídnout.

Plocha určená k regeneraci je volným prostranstvím bez stávající zástavby. Na sousedních pozemcích se nachází rozpadlé stávající objekty původního JZD.

Stavba bude napojena na stávající i nově budovanou technickou a dopravní infrastrukturu. V současné době se v blízkosti zájmové parcely nenachází žádná kanalizace a ani vodovod pro pitné účely. V minulosti byly objekty JZD zásobované vodou ze studny a splaškové vody lidvidované v jímce.

Na dopravní infrastrukturu bude stavba napojena na stávající komunikaci v místě stávajícího vjezdu do původního areálu JZD:

Rozpočet projektu je omezen na nezbytné výdaje spojené s výstavbou infrastruktury. Předpokládané vytvoření cca 15 pracovních míst.

Sdělení MPO:

Dne 18.11.2019 jsme obdrželi z Ministerstva průmyslu a obchodu  č.j.:MPO 84000/19/71100 MIPOX02K91/W informaci o závěrech zasedání meziresortní hodnotitelské komise, která tento Projekt doporučila a správce programu zařadil projekt "Regenerace areálu bývalého JZD" do programu s tím, že indikátor min. výše následných investic je 30 mil. Kč do 10 let od ukončení realizace projektu.