Investiční

Vybudování nového chodníku 2020

Stavba: II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 01.04.2020 stavbu provedl pan Dušan Chloupek, který vyhrál výběrové řízení ze dne 12.03.2020 s nejnižší cenovou nabídkou.

Stavba: II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

Byl vybudován zcela nový chodník o rozsahu 271m2 na ulici Hlavní od čísla popisného 151  směr Strachotín, podél opraveného mostu přes ředu Dyji - Stavba II/420 Dolní Věstonice průtah a most.

Celková cena 416 300,50 Kč včetně DPH.

 

Na tuto investici byla dotace zamítnuta z důvodu COVID-19 krizového stavu.