Investiční

Rekonstrukce a vestavba budovy Základní školy Dolní Věstonice se zajištěním bezbariérovosti

Výzva k podání nabídek na výběr TDI a koordinátora BOZP:

https://www.obecdolnivestonice.cz/urad/ostatni/verejne-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-vyber-tdi-a-koordinatora-bozp.html