Investiční

Rekonstrukce cesty po živelní pohromě 2014

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Obci Dolní Věstonice byla poskytnutá dotace z rozpočtu JMK jako účelová dotace na rekonstrukci cesty po živelní pohromě 2014.

Zhotovitel díla byl vybrán na základě výběrového řízení a následně schválen na zasedání ZO Dolní Věstonice , dne 20. 04. 2015, usnesením č. 6. Společnost Metrostav, a.s.

Smlouva č.: 029038/15/ORR

Celkové výdaje na projekt: 500.039,14 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 150.000,00 Kč