Investiční

Vybudování nových zastávek - 2020

Nové zastávky na návsi

Na základě výběrového řízení byla zvolena firma mmcite 1 a.s. se sídlem Bílovice u Uherského Hradiště.

Smlouva o dílo č. 11/2020 byla podepsána mezi Obcí Dolní Věstonice a firmou mmcité 1 a.s. dne 09.03.2020.

Smluvní strany se dohodly na zastávce SK100a - Skandum o rozměrech 1,7 x 3 0, střecha polykarobonát, zadní a boční stěny z kaleného bezpečnostního skla, bez CLV, integrovaná lavička - dřevo trop přírodní.

Celková cena za dvě zastávky včetně dopravy a montáže činila 130 889 Kč včetně DPH.