Investiční

Sanace svahů v Dolních Věstonicích

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

„Obnova majetku obce po živelních pohromách 2014 – Sanace svahu v Dolních Věstonicích“

Smlouva č.: 030084/15/ORR

Výše dotace z rozpočtu JMK: 10.385.000 Kč

Termín finančního vypořádání dotace do 30.06.2019

 

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

„Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“

Smlouva č.: 048264/17/ORR

Výše dotace z rozpočtu JMK: 12.623.335 Kč

Termín finančního vypořádání dotace do 30.06.2019

 

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

„Dolní Věstonice – přeložka zařízení distribuční soustavy – rekonstrukce krajské komunikace“

Smlouva č.: 048262/17/ORR

Výše dotace z rozpočtu JMK: 925.694 Kč

Termín finančního vypořádání dotace do 30.06.2019

 

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

„Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích, fáze ukončení stavebních prací“

Smlouva č.: 049098/17/ORR

Výše dotace z rozpočtu JMK: 2.800.000 Kč

Termín finančního vypořádání dotace do 31.07.2018