Neinvestiční

Život v krajině pod Pálavou

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016

Smlouva č.: 036253/16/OZP

Celkový výdaje na projekt: 45.159 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 30.000 Kč

Stručný popis realizované akce: Cílem projektu bylo praktické seznámení občanů a návštěvníků obce Dolní Věstonice s environmentálními problémy krajiny v okolí obce. Doprovodným cílem projektu bylo posílení vztahu místních obyvatel s krajinou v souladu s cíli Evropské úmluvy o krajině. Dílčí aktivity zahrnovaly sdílení teoretických znalostí doplněných o praktické ukázky a workshopy. Byly realizovány workshopy s environmentální problematikou pro žáky základní školy, a to ve spolupráci s odborníkem na krajinné inženýrství. Workshopy byly vedeny v rozlišení na žáky prvního stupně a druhého stupně, a to v rámci projektových dnů v prostorách a okolí základní školy. Byla zpracována informační publikace o krajině obce Dolní Věstonice, ve spolupráci s AOPK, se zacílením na žáky základní školy, občany a návštěvníky obce.

Velmi úspěšnou byly terénní exkurze pro seniory s přednáškami o specificích a unikátnosti pálavské krajiny (realizováno CHKO) - konfrontace současné struktury krajiny obce se strukturou krajiny v paměti seniorů.