Neinvestiční

Chodníky, nájezdy a odstavná místa v obci Dolní Věstonice - 2020

Oprava a vybudování chodníků v obci Dolní Věstonice v roce 2020.
Nájezdy a odstavná místa v obci Dolní Věstonice v roce 2020.

Na základě výzvy k podání nabídek ze dne 12.03.2020 byl pro zhotovení chodníků vybrán podnikatel Dušan Chloupek s nejnižší cenovou nabídkou.

Dne 01.04.2020 byla podepsána smlouva o dílo mezí obcí Dolní Věstonice a panem Dušanem Chloupkem.

Celkový rozpočet 913 206 ,36 Kč včetně DPH

Byly vybudovány chodníky o celkové délce 281,6 m2, nájezdy o celkové výměře 53,1 m2 a odstavná místa o celkové výměře 155,8 m2.

Odstavná místa byla vybudována na ulici Školní od čísla popisného 112 až po číslo popisné 109 a následně od čísla popisného 72 po číslo popisné 69.

Dále byly vybudovány chodníky s nájezdem na ulici Školní u čísel popisných: 146,115,144,112,111,110,69,

Chodníky u čísel popisných: 130,109,72,71,70.

Materiál pro dílo na ulici Školní byl použit: betonové dlaždice se zámkem, šedé, tl. 600mm, 10x20mm.