Neinvestiční

Výměna oken na základní škole - 2020

Přestávku ve vyučování vzniklou COVID-19 ředitel školvy využil k výměně oken na na boční straně školy směrem ke školnímu hřišti.

Obec přispěla základní škole na tuto výměnu 300 000 Kč.

Tato částka byla zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a schválena zastupitelstvem dne 10.02.2020 usnesením č. 4.