Neinvestiční

Komunitní život v Dolních Věstonicích

Cílem projektu je zapojení dolnověstonických seniorů do komunitního života v obci.

Projekt byl podpořen z rozpočtu JMK, a to částkou ve výši 29.000 Kč.

 

Komunitní život v Dolních Věstonicích