Neinvestiční

Oprava povrchu průchozí uličky 2023

Oprava povrchu průchozí uličky byla podpořena z rozpočtu JMK ve výši 139.000 Kč a to na základě žádosti o dotaci na projekt Oprava chodníku v Dolních Věstonicích.

Celkové výdaje akce byly 279.693,92 Kč

Oprava povrchu průchozí uličky 2023