Neinvestiční

Podpora mezigeneračního soužití v obci Dolní Věstonice

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program: Podpora rodinné politiky na úrovní obcí

Smlouva č.: 038199/16/OSV

Celkové výdaje na projekt: 24.150 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 20.000 Kč

Stručný popis realizované akce: Realizovaný projekt byl zacílen na propojení aktivit napříč generacemi v obci Dolní Věstonice, a to v oblastech muzikoterapie a fyzioterapie. Byly konány kurzy fyzioterapie, které byly prospěšné obzvlášť pro seniory. Následně v rámci muzikoterapie obec uspořádala hudební večer „ Hudba napříč stoletími“, který byl důstojným a slavnostním předvánočním počinem. Pro zdravotně omezené byla uskutečněna akce – návštěva muzikálového představení v brněnském divadle. Tento záměr byl účastníky nadstandardně ohodnocen, jelikož sami by nebyli schopni jej realizovat.