Neinvestiční

Oprava žlabu u pensionu Pod Pálavou směrem k mostu - 2020

V srpnu 2020 byla dokončena oprava betonového odvodňovacího žlabu o celkové délce cca 42bm a to tímto způsobem:

Odbagrování, navezení makadamu, zhotovení betonového žlabu , terénní úpravy ve formě zatavňovacích dílců a dlažby.

Zatravňovací dílce a dlažbu dodala Obec Dolní Věstonice.

Celková cena tohoto žlabu činila 90 750 Kč včetně DPH.

Zhotovitel: Dušan Chloupek, Dolní Věstonice