Neinvestiční

Oprava toalet a čekárny na obecním úřadě - 2020

Oprava čekárny, výměna toalet , výměna všech dveří v přízemí obce, položení nové dlažby, vymalování přízemí obce a přizpůsobení místnosti v přízemí pro veřejné účely jako zasedání, svatby, vítání občánků aj.

Zhotovitel: Dušan Chloupek, Dolní Věstonice

Celková cena opravy a rekonstrukce činila 176 316 Kč včetně DPH.