Neinvestiční

Oprava elektroinstalace v KD - 2019

Firma ELEK - František Bartoš provedl kompletní revizi elektrických rozvodů na kulturním době v Obci Dolní Věstonice. Po zjištění všech závad byly tyto odstraněny a vyměněno a zprovozněno osvětlení v KD Dolní Věstonice.

Celková cena všech revizí a oprav na kulturním době byla 70 817 Kč včetně DPH.