Neinvestiční

Oprava kabin na hřišti - 2020

Bylo nutné provést základní opravy fotbalových kabin na hřišti u bytových domů.

- revize elttických rozvodů a následné opravy závad byly provedeny firmou pan Bartoš František - ELEK - celková cena oprav včetně materiálu byla 24 868 Kč včetně DPH.

- oprava a výměna zamrzlých kohoutků a vodovodního potrubí byla provedena firmou Jaroslav Šimoník, Dolní Dunajovice - celková cena oprav včetně materiálu byla 12 893 Kč včetně DPH.

- údržbářské práce na kabinách byly provedeny panem Tomášem Čapkou - celková cena oprav a údržby včetně materiálu byla 10 460 Kč včetně DPH.

V současné době je část kabin využita Obcí Dolní Věstonice jako občerstvení Na hřišti pro rodiče s dětmi.