Neinvestiční

Oprava a vybudování chodníků v obci Dolní Věstonice - 2019

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019

Smlouva č.: JMK057663/19/ORR

Celkové výdaje na projekt: 796.917,37 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 249.000 Kč

Stručný popis realizované akce:

Obec Dolní Věstonice provedla opravu chodníků podél komunikace II/420 v rozsahu 471 m2 . Současně mělo být provedeno zhotovení nového chodníku propojující obec s hrází Novomlýnských  nádrží v rozsahu 271 m2. Tato stavba (nový chodník) byla však podmíněna rekonstrukcí mostu ev.č. 420-012, jejímž investorem je Jihomovaský kraj. Z důvodu prodlevy výběru dodavatele stavebních prací stavby II/420 Dolní Věstonice - most ev.č. 420-012, se bude nový bezpečnostní prvek - nový chodník propojující hráz Věstonické nádrže a obce Dolní Věstonice, budovat až příští rok. Proto požádali poskytovatele dotace o změnu smlouvy ve smyslu změny  opravované části chodníků, a to chodníky na ulici Na Návsi (označená čísly popisnými 48 - 40) a chodník u bytového domu U Hřiště 62, ve stejném rozsahu 271 m2. Dodatek ke Smlouvě nám byl vydán.

Celkové vyhodnocení splnění účelu:

Finanční prostředky ze strany Jihomoravského kraje byly použity zcela v souladu s pravidly dotačního titulu ORR PRV D 2019. Účelem akce byla oprava chodníků v obci Dolní Věstonice  a vytvoření nového chodníku propojujícího obec s hrází Novomlýnských nádrží, která se na základě dodatku ke smlouvě přesouvá na rok 2020. Díky tomu došlo k opravě chodníků přímo v obci Dolní Věstonice, viz výše popsaný rozsah. Akce byla provedena v plnémk rozsahu, v daném termínu a bez zvýšených výdajů..

 

Proběhla oprava a vybudování chodníků na ulici Hlavní vymezená čísly popisnými 57 až 131 v celkovém rozsahu 126m2. Celková částka za opravu a vybudování těchto chodníků činila 225 345,56 Kč včetně DPH.
Proběhla oprava a vybudování chodníků na ulici Na Návsi vymezená čísly popisnými 48 až 40 a oprava chodníku u bytového domu U Hřiště 62. Vše v celkovém rozsahu 271 m2. Celková částka za 455 280 Kč včetně DPH.
Proběhla oprava chodníků na ulici Hlavní vymezená čísly popisnými 148 až 6 v celkovém rozsahu 346 m2. Celková částka za 116 293,81 Kč včetně DPH.

 

Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu JMK dne16.05.2019.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057663/19/ORR byla podepsána dne 08.07.2019 na základě usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.06.2019.

Dne 31.07.2019 byla podána žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057663/19/ORR. Tato žádost byla schválena dne 24.09.2019.

Dodatek číslo jedna ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozspočtu JMK č. JMK057663/19/ORR byl podepsán dne 15-11-2019 a schválen na zasedání zastupitelstva  obce ze dne 21.10.2019 usnesením č. 4.

 

   

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
logotyp-jihomoravsky-kraj-rgb.jpg 277.3 Kb