Neinvestiční

Úprava plochy před hřbitovem a před bytovým domem č.p.62 - 2020

Vytvoření parkovacího stání u hřbitova i u bytového domu č.p. 62

Vybudování odstavného stání u bytového domu č.p. 62 s využitím recyklátu jako podkladového materiálu, následné zhutnění.

Zhotovitel: Dušan Chloupek, Dolní Věstonice

Celková cena činila 25 513 Kč včetně DPH.

Vybudování odstavného stání u hřbitova s využitím recyklátu jako podkladového materiálu, následné zhutnění. Ohraničeno obrubníky.

Zhotovitel: Dušan Chloupek, Dolní Věstonice

Celková cena činila 18 750 Kč včetně DPH.