Neinvestiční

Oprava farské uličky - 2020

V červnu roku 2020 byla opravena farská ulička o celkové délce 89 m2 a šířce 1,6m2 a to tímto způsobem:

1. Odstranění stávající zatravňovací dlažby.

2. Zabudování zahradních obrubníků a položení dlažby 30x30 mm.

Celková cena činila 147 972,11 Kč včetně DPH.

Zhotovitel: Dušan Chloupek, Dolní Věstonice