Investiční

Inženýrské sítě v lokalitě U bytových domů

Veřejná zakázka malého rozsahu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-vyzvy-predloha-cestneho-prohlaseni-o-zpusobilosti-a-kvalifikaci886317284.docx 32.2 Kb
priloha-c-2-vyzvy-soupis-stavebnich-praci542149924.docx 12.7 Kb
priloha-3-vyzvy-seznam-clenu-realizacniho-tymu272359914.docx 24.5 Kb
dokumentace-zadavaciho-rizeni532877464.pdf 4343.8 Kb
01-priloha-c.-1-dokumentace-predloha-kryciho-listu-nabidky795839397.docx 20.6 Kb
02.2-pr-i-loha-c-.-2-dokumnetace-na-vrh-smlouvy738982732.docx 88.5 Kb
04-priloha-c.-4-dokumentace-seznam-subdodavatelu533244459.doc 31.7 Kb
05-priloha-c.-5-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju864622143.docx 28.9 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentacec.3.-koor-sit-ns585833006.pdf 939.7 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace-c.2.-katastr-sit-ns255707468.pdf 907.6 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace-d-1-1-so01-01-prehl-situace734277793.pdf 5895.9 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace-d-1-1-so01-02-situace628207903.pdf 898.7 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace560461796.pdf 630.7 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace-a.-pz-ns400751209.pdf 302.4 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentace-b.-stz-ns643099661.pdf 515.3 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-03-ppv1-v2654292634.pdf 492.6 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-04-bet-bloky199813783.pdf 426.7 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-05-ul-potrubi597480943.pdf 342.1 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-06-kriz-kabel783126035.pdf 320.2 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-07-kladecke-schema462422127.pdf 667.1 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-a-tz-titul184018696.pdf 244 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-a-tz-vod-n807301007.pdf 440 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-razitko309512940.pdf 257.2 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so01-seznam-priloh687306419.pdf 59.8 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-01-prehl-situace948623279.pdf 5897.3 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-02-situace609876230.pdf 845.5 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-03-ppks1-s2-sv992891856.pdf 541.9 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-04-rs731603417.pdf 449.6 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-05-pp-ul-pot-pp.pdf 308.9 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-06-kriz-kabel.pdf 322 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-07-cs-1500.pdf 771.8 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-08-vytyc-schema-rs.pdf 313.6 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-09-vypis-rs.pdf 116.9 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-09-vypis-rs-titul.pdf 247.3 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-a-tz-titul.pdf 249.2 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-a-tz-kan-n.pdf 472 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-razitko.pdf 259.4 Kb
priloha-c.-3-dokumentace-projektova-dokumentaced-1-1-so03-seznam-priloh.pdf 61.8 Kb
priloha-c.3-dokumentace-projektova-dokumentace-pbr.pdf 696.7 Kb
vyzva-k-podani-nabidek.pdf 3603.6 Kb
vykaz-vymer-slepy-rozpocet536374480.xlsx 203.2 Kb