O obci Dolní Věstonice

Soška Věstonické VenušeNález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada.

První písemná zmínka o obci (in Wistanicz) se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. Roku 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. V roce 1619, na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.

Na počátku 16. století do obce přišli první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.

Novinky na úřední desce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve čtvrtek 25.04.2024 v 16:15 hodin


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Daně z nemovitých věcí na rok 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu


Aukční vyhláška č. UZSVM/BBV/2429/2024-BBVM k elektronické aukci s kaucí na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. Dolní Věstonice

Výzva o pomoc vyhledání majitele utečených ovcí

Myslivecký spolek Klentnice


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesta HC 01 včetně IP v k.ú. Dolní Věstonice"

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Evropského parlamentu


Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2023

Ceník stočného od 01.01.2024 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Ceník vodného na kalendářní rok 2024

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice

Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky

Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice

Varování policie ČR - nákupy v online prostoru

Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1

Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod DSO Mikulovsko DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice

Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022