O obci Dolní Věstonice

Soška Věstonické VenušeNález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada.

První písemná zmínka o obci (in Wistanicz) se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. Roku 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. V roce 1619, na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.

Na počátku 16. století do obce přišli první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.

Novinky na úřední desce

Záměr č. 9/2022

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1921/6 v k.ú. Dolní Věstonice


Ceník vodného na kalendářní rok 2023

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


DSO Věstonice likvidace odpadních vod - návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ve čtvrtek 1.12.2022 od 8:00 hodin do 15:00 hodin


ÚZSVM - zveřejnění oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Dolní Věstonice

14.12.2022 v 15:00 hodin


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


EG.D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


DSO Čistší střední Podyjí: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024, 2025


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Milostivé léto II

Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství


Ceník stočného na kalendářní rok 2021

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Varování policie ČR - nákupy v online prostoru

Informační leták Covid-19 a chřipka

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1

Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod DSO Mikulovsko DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice

Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022

Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí