O obci Dolní Věstonice

Soška Věstonické VenušeNález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada.

První písemná zmínka o obci (in Wistanicz) se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. Roku 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. V roce 1619, na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.

Na počátku 16. století do obce přišli první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.

Novinky na úřední desce

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Dolní Věstonice

Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025


záměr č. 5/2023

Záměr prodeje části pozemku par. č. 1848/1 v k. ú. Dolní Věstonice.


Záměr č. 4/2023

Záměr prodeje pozemku parc.č. 2397


Záměr č. 3/2023

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1977/25


Záměr č. 2/2023

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1921/1, parc. č. 1927/1 a parc.č. 1917/1


Záměr č. 1/2023

Záměr pronájmu části pozemku parc.č 1921/1


Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji pro volbu prezidenta republiky z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění COVID-19

Volba prezidenta České republiky


Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta České republiky


Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Volba prezidenta ČR


Počet a sídlo volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


EG.D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


DSO Čistší střední Podyjí: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024, 2025


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice

Varování policie ČR - nákupy v online prostoru

Informační leták Covid-19 a chřipka

Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1

Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod DSO Mikulovsko DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice

Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022

Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí