O obci Dolní Věstonice

Soška Věstonické VenušeNález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada.

První písemná zmínka o obci (in Wistanicz) se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. Roku 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. V roce 1619, na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.

Na počátku 16. století do obce přišli první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.

Novinky na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení - změna povolení k nakládání s vodami na VD NM

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2022

Žádost o součinnost ohledně poskytnutí informací o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav


Reakce k financování Základní školy Dolní Věstonice - odpověď vedení obce Pavlov

Obsah Změny č. 3 Územního plánu Dolní Věstonice

Varování Policie ČR před falešnými řemeslníky

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Ceník stočného od 1.1.2023 - DSO Věstonice likvidace odpadních vod

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství


Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Věstonice

Varování policie ČR - nákupy v online prostoru

Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1

Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod DSO Mikulovsko DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice

Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice 2019 - 2022

Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí