Smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti - projednání přestupků

Město Mikulov a obec Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnospravni-smlouva-prestupky.pdf 795.2 Kb

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dohoda-o-vytvoreni-skolskeho-obvodu.pdf 673.5 Kb

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti

Město Mikulov a Obec Dolní Věstonice - projednávání přestupků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-prestupky-.pdf 980.3 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Obnova základní funkce území - sanace svahů v Dolních Věstonicích, fáze ukončení stavebních prací

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-17-ukonceni-stavebnich-praci.pdf 430 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Dolní Věstonice - přeložka zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce krajské komunikace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-17-prelozka-zarizeni-ds.pdf 803.4 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Obnova základní funkce území - sanace svahů v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-17-obnova-uzemi-sanace-svahu-v-dv.pdf 922.1 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, dodatek č. 1 a dodatek č. 2

Obnova majetku obce po živelních pohromách 2014 - Sanace svahu v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-15-obnova-majetku-sanace-svahu.pdf 657.4 Kb
dodatek-c-1-smlouva-15-obnova-majetku-sanace-svahu-.pdf 237.9 Kb
dodatek-c-2-smlouva-15-obnova-majetku-sanace-svahu-.pdf 642.3 Kb

Smlouva o zápůjčce

Sanace svahů v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-zapujcce.pdf 516.3 Kb

Smlouva o provedení veřejné zakázky

Obec Dolní Věstonice a Fundos, spol. s r.o.

"Dolní Věstonice - sanace sesuvů, projekt"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-fundos-projekt.pdf 2981.4 Kb
dodatek-c-1-fundos-projekt.pdf 496.7 Kb
dodatek-c-2-fundos-projekt.pdf 269 Kb

Příkazní smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru

Obec Dolní Věstonice a Fundos, spol. s r.o.

"Dolní Věstonice - sanace sesuvů, AD"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prikazni-smlouva-fundos-ad.pdf 773.9 Kb
dodatek-c-1-fundos-ad.pdf 403.6 Kb

Příkazní smlouva o výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP

Obec Dolní Věstonice a PIKMA s.r.o.

"Dolní Věstonice - sanace sesuvů, TDI"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prikazni-smlouva-pikma-tdi-a-bozp.pdf 792.6 Kb
dodatek-c-1-pikma-tdi-a-bozp.pdf 419.9 Kb

Smlouva o dílo

Obec Dolní Věstonice a EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

"Dolní Věstonice - sanace sesuvů, stavba"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-eurovia.pdf 1201.4 Kb
dodatek-c.-1-eurovia.pdf 446.9 Kb

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Věstonice - likvidace odpadních vod z rozpočtu obce Dolní Věstonice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-nfv.pdf 1083.2 Kb