Informace pro občany

Dřevo Habrovany - nabídka palivového dřeva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevo-habrovany-2023-2ctvrtleti.docx 1941.3 Kb

Úřad práce ČR nabízí pomoc v projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-povez.pdf 1619.8 Kb

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
urad-prace-letak-energokrize-a4-kancl-tisk-1-.pdf 1030.3 Kb
letak-prakticke-otazky-1-.pdf 221 Kb

SOS výživné

Našim cílem je maximálně ulehčit situaci rodičům či plnoletým studentům, kdy jim zdarma a co nejrychleji pomáháme zajistit dlužné výživné i výživné do budoucna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-sos-vyzivne.pdf 7180.4 Kb

Změna autobusového dopravce od 12.12.2021

Dovolujeme si Vás informovat, že od 12.12.2021 bude změněn autobusový dopravce na 14 linkách v oblastech Mikulovska a Břeclavska, konkrétně se jedná o linky:
531, 540, 542, 550, 551, 555, 556, 570, 571, 572, 573, 574, 580, 585.

Přepravu bude zajišťovat Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.

Pro cestující se nic nemění, pouze se setkáte s novými autobusy, které rozpoznáte, že budou již v novém kabátě, dle požadavků a standardů IDS JMK.
Některé nové autobusy, již můžete na silnicích vidět. Vnější olakování autobusu vypadá následovně: šedý spodek, růžová střecha, loga IDS JMK a Jihomoravského kraje, viz foto.

Tyto autobusy jsou již běžně v provozu a postupem doby dojde ke sjednocení a JMK budou brázdit autobusy s tímto jednotným vzorem.

Dále se pak můžete setkat a vidět na silnicích žluto-bílé autobusy, které patří a provozuje také naše Znojemská dopravní společnost - Psota, s.r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-dopravce-od-12.12.2021.pdf 602.8 Kb

Pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace

Pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností z důvodu:

  • věku
  • nepříznivého zdravotního stavu
  • pro krizovou sociální situaci
  • životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností
  • sociálně znevýhodňující prostředí
  • ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sociální pracovník poskytuje osobě v nepříznivé sociální situaci základní nebo odborné sociální poradenství. Z informací od klienta zjistí jeho potřeby, tyto následně vyhodnotí a komplexně je posoudí. Klient je seznamován s vhodnými metodami sociální práce a možným řešením nepříznivé sociální situace. Sociální pracovník vyhotoví s klientem individuální plán vedoucí k naplnění klientových cílů. Dále sociální pracovník spolupracuje s navazujícími organizacemi, které jsou vhodné při řešení situace klienta. Zajišťuje poradenství k sociálním dávkám, doprovází klienta na jednání s jinými organizacemi, ve spolupráci s dalšími institucemi pomáhá např. vyhledat vhodné ubytování, řešit dluhovou problematiku, podat žádosti do vhodných zařízení poskytující sociální služby.

Kde, kdy a s kým můžeš tyto problémy řešit:

Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, Mikulov – vchod z Kostelního náměstí

pondělí 8:00-17:00

úterý 8:00-14:00

středa 8:00-18:00

Sociální pracovnice:

Mgr. Bohdana Souchopová – email: souchopova@mikulov.cz; tel.: 519444607

Bc. Jiřina Šprtelová – email:  sprtelova@mikulov.cz tel.: 519444532

Jana Franková, DiS. – email: frankova@mikulov.cz tel.: 519444578

 

                                        


Bezpečnostní desatero

Informační leták - Hasičský záchranný sbor České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-703504626-1-bezpecnostni-desatero-2019-tisk.pdf 873.3 Kb

Girasole zajišťuje bezpečí v domácnosti pomocí SOS tlačítek

Girasole zajišťuje bezpečí v domácnosti pomocí SOS tlačítek
 

Dostali jste se někdy do situace, že jste zůstali sami a nemohli si pomoci vlastními silami nebo pomoc Vám nebyla na blízku? Možná jsme to právě my, kteří Vám můžeme zajistit bezpečný život v domácnosti. Sdružení Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích poskytuje dvě registrované sociální služby, a to osobní asistenci a tísňovou péči. Tísňová péče je sociální služba, jejímž cílem je zajištění bezpečného života osob se sníženou soběstačností nebo zdravotními riziky. Uživatel této služby má k dispozici speciální telefon a SOS tlačítko v podobě hodinek, které stiskne v případě nouze a my přivoláme potřebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým, sousedům nebo přímo přivoláme složky IZS. SOS tlačítko uživatel může využít v situacích jako je zhoršení zdravotního stavu, pád v domácnosti, nevolnost nebo nezvaný host v domácnosti… Služba funguje 24 hodin denně včetně víkendu i svátků. Součástí této služby je jak SOS tlačítko pro přivolání pomoci v krizových situacích, tak i výjezd naší pohotovostní služby. Hustopečská tísňová péče je výjimečná v tom, že dokážeme člověku nabídnout komplexní pomoc a podporu. Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčujeme bezplatně a náklady na službu činí 150 Kč za měsíc.

Více informací Vám můžeme poskytnout na telefonním čísle 775 246 954 nebo nás naleznete na internetových stránkách www.girasole.cz. Také se můžete osobně dostavit do kanceláře v Hustopečích na ulici Hybešova 5 (v budově polikliniky). V případě zájmu Vám také můžeme přijet ukázat přístroj přímo do Vaší domácnosti.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
clanek.docx 58.9 Kb

Prodej písků a štěrků

Překladiště odpadů STKO Drnholec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-prodej-pisku-a-sterku.pdf 294.8 Kb

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.


Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1.pdf 93.7 Kb

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinne-kontroly-kotlu-na-tuha-paliva-info.doc 38.4 Kb

Cestování s dětmi do zahraničí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
clanek-cestovani-s-detmi-pro-periodika-usc.pdf 534.7 Kb

Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-danova-slozenka-placeni-zdarma.pdf 63.6 Kb
slozenka-info-pro-obcany.pdf 329.6 Kb
slozenka-pokyny.pdf 1266.3 Kb

Nabídka bezplatného právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravo-poradnabrno.pdf 268.5 Kb

Tisková zpráva Finanční správy - Příběhy ze života Daňka Krátila

Finanční správa přibližuje lidem problém daňových úniků kresleným humorem

Finanční správa dnes vydala naučnou brožurku, kde formou vtipných kreslených příběhů vysvětluje lidem, že bez patřičných nástrojů a bez jejich pomoci je na krácení daní krátká. V osmi příbězích na motivy skutečných událostí z praxe finančních kontrolorů popisuje nešvary jako například nepřiznávání skutečných tržeb nebo zaměstnávání načerno. Podle statistik u nás za jediný rok daňoví podvodníci nepřiznají příjmy ve výši 160 mld. korun a okradou stát o 80 mld. korun na DPH.

 

My všichni tím přicházíme o daně, které by pomohly třeba v nemocnicích nebo ve školách. Kdyby měla Finanční správa už dávno účinné nástroje typu kontrolního hlášení či elektronické evidence tržeb a lidé by si brali účtenky a nenechávali se zaměstnávat načerno, nedocházelo by k daňovým únikům v tak masovém měřítku.

 

Hlavní postavou kreslených příběhů je šejdíř Daněk Krátil, užívající si komfortu služeb státu, který mu sponzorují poctiví daňoví poplatníci. Finanční správa v jednotlivých příbězích problémy otevřeně pojmenovává, vysvětluje dopady podvodných jednání a ukazuje možnosti řešení.

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2015/danek-kratil-6834


Oznámení o zrušení daňových pokladen

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ DAŇOVÝCH POKLADEN

K 1. září 2015 dochází na níže uvedených územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení daňové pokladny pro příjem plateb v hotovosti.

Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Moravský Krumlov, Mikulov, Tišnov, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou

Na těchto pracovištích lze uhradit v hotovosti nadále pouze příslušné správní poplatky.

Veškeré platby daní lze provést bankovním převodem či poštovní poukázkou.


Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Pokud provozovatel auta v polopřevodu nepodá do 30. 6. 2015 žádost o zápis vlastníka do registru vozidel, auto zanikne a nepůjde už přihlásit.  Abychom umožnili provést bezproblémové registrace pokud možno bez velkého čekání, v měsíci červnu bude registr vozidel mít úřední hodiny: pondělí, středa 8 – 17 hod., úterý 8 – 14 hod., čtvrtek 8 -11 a 12 – 14 hod.. Zároveň je možné objednat se na určitou hodinu přes elektronický objednávkový systém, který funguje přes www.mikulov.cz .

Děkuji za spolupráci

Zdraví Vás

Vargová Alena

Městský úřad Mikulov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00206b6302a0150604063032.pdf 356.9 Kb

Od ledna daň na staré účty nezaplatíte – zrušte staré příkazy!

Finanční úřad opakovaně a důrazně upozorňuje všechny poplatníky, že je žádoucí zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a zda například nezůstalo v trvalých příkazech nastaveno původní číslo účtu.

Od 1. 1. 2015 již všechny platby zaslané na bankovní účty 199 bývalých finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Důsledkem pak může být například nedodržení termínu pro placení daní ze strany poplatníka a související sankce.

Ke konci roku 2012 v souvislosti se zrušením zákona o územních finančních orgánech byly v České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka prozatímně automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.

Správné číslo účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je 77628621/0710. Čísla účtů ostatních finančních úřadů naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cisla uctu FU.PDF 110.1 Kb

Pomocné tlapky o.p.s. - videoškolení: Výcvik a péče o psa

Ve spolupráci s organizací Pomocné tlapky o.p.s., která cvičí psy pro hendikepované jsme natočili videoškolení: Výcvik a péče o psa.

Jedná se o seriál, ve kterém pan Jiří Tomášů, předává své mnohaleté zkušenosti s výcvikem psů.

Divák se naučí, jak naučit pejska základní poslušnosti.

Cena videoškolení je 29 Kč a nákupem klient zároveň přispívá na výcvik psů pro hendikepované.

 Další informace naleznete na stránkách www.TVskoleni.cz/vycvikpsa

Případně na Facebooku.

PS: Pan Tomášů mimo jiné vycvičil více něž 250 slepeckých a 150 asistenčních psů. Považuji ho tedy za předního odborníka v oboru.

Jaroslav Kovář

Autor projektu – TVskoleni.cz

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Leták - výcvik a péče o psa.pdf Pomocné tlapky o.p.s. - videoškolení: Výcvik a péče o psa 147.1 Kb

Novinky ve zdanění převodu nemovitostí. Dědická daň už se neplatí!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
TZ - Novinky ve zdanění převodu nemovitostí.docx Novinky ve zdanění převodu nemovitostí. Dědická daň už se neplatí! 18.7 Kb

Informace živnostenského úřadu

Informace pro podnikatele prodávající lihoviny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Koncese líh.docx Informace živnostenského úřadu 15.6 Kb

VZP varuje před nekalými praktikami konkurence

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Neriskujte A5 - 2011_rev_AV.DOC VZP varuje před nekalými praktikami konkurence 54.3 Kb

Informace hejtmana JMK starostům obcí

Seznam subjektů, které jsou připraveny provést pro obyvatele JMK test na obsah zdraví škodlivých látek u lihovin a destilátů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Testování lihovin a destilátů.pdf Informace hejtmana JMK starostům obcí 91.5 Kb

Finanční poradna pro občany

Bezplatná finanční poradna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
FINANČNÍ PORADNA PRO OBČANY -D.Věstonice.doc Finanční poradna pro občany 90.6 Kb

Dráček Hasík - informace pro děti

Základní informace o preventivně výchovném programu pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hasik.htm Dráček Hasík - informace pro děti 24.7 Kb

Finanční arbitr

Co to je, co dělá, jak občanům pomáhá

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fa-kfa-letak.pdf 425.6 Kb

Výzva obcím z CHKO Pálava

Výzva a pokyny jak řešit situaci s invazní dřevinou pajasanem žlaznatým

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-obcim-z-chko-palava.pdf 1516 Kb

Protikorupční linka

Propagace protikorupční linky 199 - Ministerstvo vnitra ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
propagace-protikorupcni-linky-199.eml 1567.3 Kb

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje radí

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje radí, jak čelit nepříjemným , nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Více na www.firebrno.cz a www.krizport.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rady-hasicskeho-zachranneho-sbor-jihomoravskeho-kraje.pdf 3820.8 Kb