Úřední deska

Záměr č. 5/2018

Na prodej pozemků v k.ú. Dolní Věstonice


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2018


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2017

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Záměr 4/2018

Na pronájem pozemku


Záměr 3/2018


Zeměměřický úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice v období od 9.dubna do 15.prosince 2018


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí


Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres