Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Věstonice za rok 2017


Informace o zvěřejnění dokumentů - oznámení

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na silnici III/42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice a na objízdné trase


Pozvánka na zastupitelstvo obce Dolní Věstonice

Středa 07.03.2018 v 17:00 hodin


Návrh rozpočtu na rok 2018

DSO Mikulovsko


Záměr č.2/2018


Záměr č. 1/2018

Na prodej pozemků v k.ú. Dolní Věstonice


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2020

Obec Dolní Věstonice


Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec Dolní Věstonice


Program 2.zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 12.02.2018 v 17.00 hodin


E.ON - vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

6.2.-15.2.2018


ÚZSVM - výběrové řízení č. BBV/01/2018


Program zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

Ve středu 10.01.2018 v 17:00 hodin


Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku


Rozhodnutí č. 3/2017 o zrušení výběrového řízení čís. BBV/76/2017


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


Opatření obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského


Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice

Městský úřad Mikulov


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolní Věstonice

V pondělí 11.12.2017 v 18:00 hodin


Pozvánka na valnou hromadu DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

V pondělí 11.12.2017 v 17:00 hodin


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Dolní Věstonice na roky 2019 - 2020


Návrh rozpočtu Základní školy Dolní Věstonice na rok 2018


Výběrové řízení č. BBV/81/2017 o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku v k.ú. Strachotín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Výběrové řízení č. BBV/76/2017 o nejvhodnější nabídku na koupi pozemků v k.ú. Mušov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Návrh závěrečného účtu za rok 2016

DSO Čistší střední Podyjí


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2019 - 2020

DSO Čistší střední Podyjí


Návrh rozpočtu na rok 2018

DSO Čistší střední Podyjí


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2020

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Návrh rozpočtu na rok 2018

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Ceník vodného na kalendářní rok 2018

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice


Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice


Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí


Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres