Obec Dolní Věstonice

Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

na silnici III/42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice - uzavírka z důvodu sesuvu svahu


ÚZSVM - výběrové řízení č. BBV/40/2017

Zveřejnění záměru na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví státu


Seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k.ú. Dolní Věstonice

Státní pozemkový úřad


Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikulovsko
Veřejná vyhláška - oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice

V období od 10.dubna do 15.prosince 2017


Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres