Obec Dolní Věstonice

Úřední deska
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky


Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
Opatření obecné povahy - Krajský úřad Jihomoravského kraje
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikulovsko
Veřejná vyhláška - oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Dolní Věstonice

V období od 10.dubna do 15.prosince 2017


Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Dolní Věstonice
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
Ceník stočného na kalendářní rok 2015

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod


Strategický plán rozvoje obce Dolní Věstonice
Seznam neznámých vlastníků movitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
Územní plán

Textová část


Územní plán

Koordinační výkres