Spolky

Myslivecký spolek, z.s.

IČO: 484 55 300

Pronájem myslivny

Myslivna mysliveckého sdružení

Dolní Věstonice

tel.: 519 517 374

Vhodné k pronajmutí pro soukromé akce, narozeniny, svatby a jiné oslavy.

 

Akce 2019:

Leden:  zimní péče o zvěř

Únor:    zimní péče o zvěř

Březen: sčítání zvěře, podsádka remízků

Duben: výroční členská schůze, pálení čarodějnic, střelby zajíců, velikonoční beránek

Květen: výstava mysliveckých trofejí roku 2018, svod psů: Rakvice – „Dominand“

Červen: péče remízky, políčka a budování krmných zařízení

Červenec: péče remízky, políčka a budování krmných zařízení

Srpen: střelby – lovecké kolo Uhřice okr. Vyškov

Září:  PZ loveckých psů, norování atd.

Říjen: začátek zimní péče o zvěř – začátek lovů

Listopad: I. Hon MS – lov bažant kohout

Prosinec:  hlavní hon – lov bažant kohout + zajíc. Poslední leč s hudbou a tombolou