Spolky

Myslivecký spolek, z.s.

IČO: 484 55 300

Pronájem myslivny

Myslivna mysliveckého sdružení

Dolní Věstonice

tel.: 519 517 374

Vhodné k pronajmutí pro soukromé akce, narozeniny, svatby a jiné oslavy.

 

Akce 2019:

Leden:  zimní péče o zvěř

Únor:    zimní péče o zvěř

Březen: sčítání zvěře, podsádka remízků

Duben: výroční členská schůze, pálení čarodějnic, střelby zajíců, velikonoční beránek

Květen: výstava mysliveckých trofejí roku 2018, svod psů: Rakvice – „Dominand“

Červen: péče remízky, políčka a budování krmných zařízení

Červenec: péče remízky, políčka a budování krmných zařízení

Srpen: střelby – lovecké kolo Uhřice okr. Vyškov

Září:  PZ loveckých psů, norování atd.

Říjen: začátek zimní péče o zvěř – začátek lovů

Listopad: I. Hon MS – lov bažant kohout

Prosinec:  hlavní hon – lov bažant kohout + zajíc. Poslední leč s hudbou a tombolou

 


Chasa Dolní Věstonice z.s.

IČO: 017 56 982

e-mail: chasadolnivestonice@gmail.com


Český zahrádkářský svaz Dolní Věstonice

IČO: 645 20 595

 

Duben:  21.4.2019 – výstava vín v kulturním domě v Dolních Věstonicích

 

 


Věstonický spolek, z.s.

IČO: 048 50 645

Věstonický spolek vznikl v roce 2016.

Jeho náplní je pořádání především zábavných a soutěžních akcí pro děti, ale také výchova k ekologii, ochrana přírody, pořádání již tradičních Babských hodů a mnoho dalších činností.

Fotografie, podrobné informace či kontakty naleznete na našich webových stránkách vestonickyspolek.webnode.cz.

Kontakty email: vestonickyspolek@seznam.cz, tel. 602 800 466

                                                                                                        


Spolek Věstonická beseda

IČO: 266 06 585

Spolek „Věstonická Beseda“ bylo založeno v roce 2002. Jeho náplní bylo především vyžití dětí a jejich maminek ve volném čase.

webová adresa: vestonicka-beseda.webnode.cz 

email: osvb@seznam.cz