Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Dotace na akci "Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizační sítě"

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj (2016)

„Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizační sítě“

Smlouva č.: 036745/16/OŽP

Celkové výdaje: 698.209,50 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 100.000 Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků plynoucích z čerpaného úvěru na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě.

 

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj (2017)

„Úhrada úroků úvěru pro stavbu ČOV a kanalizace“

Smlouva č.: 043792/17/ORR

Celkové výdaje: 678.961,98 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 100.000 Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků plynoucích z čerpaného úvěru na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě.