Obec Dolní Věstonice

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Předávací protokol č. 9

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-9-2-.pdf 2888.4 Kb

Předávací protokol č. 9

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-9.pdf 2772.2 Kb

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

protože došlo k porušení zákazu vypouštění současných jímek do kanalizace, důrazně opět upozorňujeme občany, že je

zakázáno vypouštět do kanalizace obsah jímek a septiků!!!

S každým, kdo poruší tento zákaz, bude vedeno správní řízení o neoprávněném vypouštění odpadních vod do kanalizace.

pokud dojde ke kolapsu ČOV, bude ze strany dso věstonice vymáhána náhrada škody spojená s vyvezením celého obsahu sběrného bazénu na čov do mikulova a znovuosazení potřebnými bakteriemi.


Informace k domovním kanalizačním přípojkám

Vážení občané

Dovolte, abychom Vám sdělili, že rozhodnutím Městského úřadu v Mikulově   č. 159/2015, které nabylo právní moci dne 22.07.2015 byl zahájen zkušební provoz stavby „Kanalizace a ČOV – likvidace odpadních vod.“

Od pondělí 27.07.2015 se mohou občané připojit po splnění těchto podmínek:

 • na obecním úřadě si převzít a zaplatit projektovou dokumentaci
 • vykopaná kanalizační přípojka musí být zkontrolována starostkou obce paní MVDr. Erikou Svobodovou nebo panem Zdeňkem Merčákem
 • na obecním úřadě podepsat smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod
 • na obecním úřadě podepsat prohlášení, že je přípojka provedená dle dokumentace

Dle vodohospodářského úřadu fyzické osoby, které se připojí do kanalizace bez splnění výše uvedených podmínek, se dopustí přestupku, který bude řešen ve správním řízení,  právnické osoby by se dopustili právního deliktu.

Věříme, že ani jedna uvedená situace nenastane.

Upozornění: Nynější septiky a jímky se do kanalizace nesmí vypouštět, jinak dojde ke kolapsu celé čistírny odpadních vod!

Pro správnou funkci ČOV je důležité, aby se během měsíce srpna připojilo co nejvíce domácností.

Z tohoto důvodu bude vypouštění odpadních vod pro připojené v měsíci srpnu zdarma.


Předávací protokol č. 8

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.8.pdf 521.6 Kb

Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami

Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
havarijni-plan-1-640429680.doc 92.2 Kb
havarijni-plan-2-.pdf 90.8 Kb
havarijni-plan-3-.pdf 487.1 Kb
havarijni-plan-4-.pdf 568.7 Kb

Kanalizační řád

Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b.1.situace-sirsich-vztahu-kr.pdf 1728.4 Kb
c.0.prilohy.doc 37.9 Kb
c.1.-1.1-stavebni-povoleni.pdf 841.8 Kb
c.1.-1.2-zmena-stavby.pdf 13395.9 Kb
kanalizacni-rad-1-.doc 198.1 Kb
kanalizacni-rad-2-232721007.doc 365.6 Kb

Předávací protokol č. 7

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-7.pdf 1094.2 Kb

Kontakty k vytyčení sítí u domovních kanalizačních přípojek

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit následující inženýrské sítě:

 1. Vodovod
 2. Plyn
 3. Elektřinu
 4. Telefon

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

 • Vytyčení vodovodu pan Jandora (středisko Břeclav) tel.č. 603 535 049
 • Kontrola před záhozem pan Švanda (středisko Mikulov) tel.č. 736 624 351

RWE

 • Žádost o vytyčení musí být podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením
 • Žádost lze podat elektronicky online na webové stránce  www.rwe-ds.cz
 • Žádost lze také stáhnout z naší webové stránky (dole pod textem) nebo vyzvednout na obecním úřadě, vypsat a poslat poštou na adresu:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02   Brno

 • Poté Vás kontaktují technici RWE

E.ON

 • Vytyčení kabelů VN,NN zajistí pan Libor Škrobáček 545 144 244

e-mail: libor.skrobacek@eon.cz

O2  Czech Republic .a.s. – středisko Morava jih

 • Pan Švrček (pondělí  až pátek od 7.00 do 15.00 hodin) tel.č. 541 131 268 nebo 602 786 471

Vyjádření výše uvedených společností ke kanalizačním přípojkám jsou vyvěšeny na webové stránce obce:

www.obecdolnivestonice.cz/výstavba kanalizace a čistírna odpadních vod/vyjádření dotčených orgánů a organizací ke kanalizačním přípojkám v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-vytyceni-pz-rwe.doc 199.7 Kb

Předávací protokol č. 5

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-5.pdf 1448.3 Kb

Předávací protokol č. 3

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-3.pdf 1109.2 Kb

Vyjádření dotčených orgánů a organizací ke kanalizačním přípojkám v Dolních Věstonicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
e-on-dv.pdf 2415.1 Kb
rwe-stanovisko0000005001093442.pdf 419.4 Kb
vak.breclav.pdf 961.1 Kb
su-silnic-jmk-20150421064945069.pdf 171.8 Kb
dso-vestonice.pdf 311.9 Kb
obec-dv.pdf 280.5 Kb
a3-1-0565315-15.pdf 628.3 Kb
a3-1-0565315-15-1.pdf 634.5 Kb
a3-1-0565315-15-2.pdf 1327.5 Kb
a3-1-0565315-15-3.pdf 964.7 Kb
a3-1-0565315-15-4.pdf 1045.8 Kb
a3-1-0565315-15-5.pdf 684.4 Kb
a3-1-0565315-15-6.pdf 683.3 Kb
a3-1-0565315-15-7.pdf 1047.2 Kb
a3-1-0565315-15-8.pdf 1091.2 Kb
a3-1-0565315-15-9.pdf 685.2 Kb
a3-1-0565315-15-10.pdf 899.1 Kb
a3-1-0565315-15-11.pdf 750.6 Kb
preh-a2-1-0565315-15.pdf 364.7 Kb
preh-a2-1-0565315-15-1.pdf 439.9 Kb
vyjadreni-o-existenci-pvks-565315-15-.pdf 266.7 Kb

Předávací protokol č. 2

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-2.pdf 1486.7 Kb

Předávací protokol č. 1

Seznam projektových dokumentací, které jsou na obecním úřadě k vyzvednutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predavaci-protokol-c.-1.pdf 1464.2 Kb

Situační výkresy a dokumentace ke kanalizačním přípojkám

Případné dotazy k přípojkám Vám sdělí

Bc. Jan Došek, tel: 530 504 824, e-mail: dosekjn@gmail.com    (firma VH Atelier, spol. s r.o. Brno)

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.hlavni-stitek.pdf 46.1 Kb
2.seznam-priloh.pdf 30 Kb
a.technicka-zprava.pdf 124 Kb
b.sit.kat.nemovistosti-c.1.pdf 411.7 Kb
c.sit.kat.nemovistosti-c.2.pdf 920 Kb
d.situace-stavby-c.1.pdf 290.4 Kb
e.situace-stavby-c.2.pdf 1364.6 Kb
f.situace-stavby-c.3.pdf 261 Kb
g.situace-stavby-c.4.pdf 511.1 Kb
h.vzor.ulozeni-potrubi.pdf 62.3 Kb
i.vzorova-revizni-kanalizacni-sachta-model.pdf 86.9 Kb
j.schema-ulozeni-kanalizacnich-pripojek-model.pdf 73 Kb
k.seznam-vlastniku-prip-nem.pdf 115.4 Kb

Informace pro občany ke kanalizačním přípojkám

Informace pro občany Ke kanalizačním přípojkám

 1. Kanalizační přípojka musí být napojena před vstupem do jímky
 2. Nesmí se k ní připojovat svody povrchové a dešťové vody
 3. Na základě rozhodnutí valné hromady DSO Věstonice ze dne 16.03.2015 musí obsahovat kontrolní šachtu umístěnou před domem
 4. Každá přípojka musí být před zasypáním zkontrolována osobou pověřenou obecním úřadem – paní MVDr. Erikou Svobodovou a panem Zdeňkem Merčákem
 5. Přípojky se dle těchto podmínek mohou již nyní chystat, NESMÍ však být propojeny s kanalizací
 6. O termínu připojení budou občané včas informováni
 7. Občané, po vyzvání, uhradí na obecním úřadě částku 2.500 Kč za projektovou dokumentaci a ta bude hromadně předána na stavební úřad ke stavebnímu povolení

Částka se skládá:

 •     500 Kč - správní poplatek za stavební povolení
 • 2.000 Kč - za projektovou dokumentaci

 


Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 1. etapa

Technická zpráva a situace stavby kanalizace v obci Dolní Věstonice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
A_D.2.1.01.TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 274.2 Kb
A_D.2.1.02.SITUACE STAVBY.pdf 1702.6 Kb
A_D.2.1.03.SITUACE STAVBY.pdf 1042.6 Kb
A_D.2.1.18.ODBOCENI PRIPOJEK.pdf 504 Kb
A_D.2.1.19.SCHEMA KAN PRIPOJEK.pdf 103.7 Kb
A_D.2.1.20.ULOZENI POTRUBI KAN PRIPOJEK.pdf 73.5 Kb

Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 2. etapa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
D.2.1.01.B. TZ.pdf 277.7 Kb
D.2.1.02.B. SITUACE Č.1 (C.2.).pdf 1231.2 Kb
D.2.1.03.B. SITUACE Č.2 (C.3.).pdf 1462.2 Kb
D.2.1.04.B. SITUACE Č.4 (C.5.).pdf 912.5 Kb

Realizace výstavby kanalizace a ČOV, 3. etapa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 368.9 Kb
C.2.SITUACE STAVBY Č.1.pdf 1255.3 Kb
C.3.SITUACE STAVBY Č.2.pdf 1470.5 Kb
C.4.SITUACE STAVBY Č.3.pdf 979.6 Kb