Obec Dolní Věstonice

Registrační systém na nájem části pozemku parc.č.

Rezervační systém:

http://rezervace.contionor.cz/

Rezervační systém bude spuštěn v pátek, 17.03.2017, v 00:00 hod.

Pronájem části pozemku je možno realizovat pouze prostřednictvím registračního systému umístěného na stránkách obce Dolní Věstonice v sekci Rezervační systém na nájem částí pozemku. Podmínky nájmu části pozemku p. č. 663/2 v k. ú. Dolní Věstonice jsou dány Smlouvou o nájmu.

Po kliknutí na zvolené číslo se objeví kontaktní formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat. K závazné rezervaci je nutné zaslat částku 5 000 Kč na bankovní účet obce Dolní Věstonice, č. ú.  6821651/0100, a to do nejdéle do 7 dnů od registrace. Variabilním symbolem bude číslo části pozemku, které zájemce požaduje. V případě, že částka nebude připsána na účet do 7 dnů od registrace, bude požadované místo pro daného zájemce stornováno a zveřejněno v registračním systému jako volné.

Následně do 14 dnů od registrace se musí zájemce dostavit v úředních hodinách na Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67 a uzavřít Smlouvu o nájmu. Nejdéle do 7 dnů od podpisu Smlouvy je nutno uhradit na výše uvedený bankovní účet zbývající část ročního nájmu, tj. 15 000 Kč a vratnou kauci ve výši 20 000 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-najmu.pdf 177.5 Kb